Home / Thema's / Diversiteit & gelijke behandeling

Diversiteit en gelijke behandeling

Onder diversiteit worden alle aspecten verstaan waarop mensen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het niet alleen om verschillen in leeftijd, sekse, afkomst of achtergrond, maar ook om bijvoorbeeld opleidingsniveau, ambitieniveau, werkmotivatie. 

In het verleden bestond diversiteitsbeleid vooral uit doelgroepenbeleid gebaseerd op het streven naar sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Door de snel veranderende arbeidsmarkt en afzetmarkt, vergrijzing en mondialisering is diversiteitsbeleid een strategisch vraagstuk geworden.

Hoe kunnen verschillende talenten optimaal en duurzaam benut worden? Hoe kunnen gekwalificeerde medewerkers ook in de toekomst aangetrokken en behouden worden? Hoe stemmen wij het personeelsbestand optimaal af op de afzetmarkt?

Met een strategisch diversiteitsbeleid wordt, in tegenstelling tot bij doelgroepenbeleid, verscheidenheid binnen de organisatie ingezet om de concurrentiepositie te versterken.

twoboxtopimg
Big Society kan levens echt verbeteren

Big Society kan levens echt verbeteren

twoboxbotimg
lightbluetop

Laatste nieuws

Big Society kan levens echt verbeteren
Lees complete artikel

Phillip Blond in Leeuwarden. How to realise Big Society on a local level
Lees complete artikel

Boos, heel boos
Lees complete artikel

lightbluebot