Home / Thema's / Earned Income

Earned Income

Het merendeel van de non-profitorganisaties in Nederland is financieel bijna volledig afhankelijk van subsidiegelden. Door deze afhankelijkheid zijn ze nauwelijks in staat financiële reserves op te bouwen of te groeien en staan ze voortdurend onder druk door beleidsveranderingen van de overheden of veranderende subsidiemogelijkheden. Jarenlang konden non-profitorganisaties in hun eigen wereld opereren zonder de taal van de profitsector te hoeven spreken. Het onderzoeken van de commerciële mogelijkheden van maatschappelijke organisaties werd als een bedreiging beschouwd voor de oorspronkelijke missie. Daardoor bleef de marktwaarde vaak onbekend of onderschat.

Maar de civil society is de laatste jaren snel veranderd. Het aantal maatschappelijke organisaties nam toe. Profitorganisaties werden maatschappelijk ondernemers. De overheid trad steeds verder terug en eiste meer zakelijkheid en inkomstendiversificatie van maatschappelijke organisaties. Subsidieprocedures werden ingewikkelder en meetbare resultaten steeds belangrijker.

Veel non-profitorganisaties die al problemen ondervonden door deze ontwikkelingen zullen in de komende jaren in hun voortbestaan worden bedreigd als zij niet in staat zijn een nieuwe financiële koers te ontwikkelen waarbij zij naast subsidiegelden ook eigen inkomen (earned income) genereren. 

Het ontwikkelen van een earned income–strategie is een manier voor non-profitorganisaties om financiële risico’s te spreiden en over inkomsten te beschikken waaraan geen voorwaarden van de overheid zijn verbonden.

Een inkomen kan als “earned” beschouwd worden als er sprake is van een directe uitwisseling van producten, diensten of privileges tegen geld. Denk bijvoorbeeld aan  inkomsten uit de verkoop van goederen of diensten zoals cursussen, intellectueel eigendom, royalties, adviesdiensten of de verhuur van faciliteiten. Ook kan een organisatie de rechten om zijn naam of goedkeuring te verbinden aan een product of dienst om de verkoop te doen stijgen verkopen aan een bedrijf.

Het ontwikkelen van een succesvolle earned income-strategie heeft niet alleen een positief effect op financiële positie, maar ook op de missie en profilering van de organisatie.

Het onderzoeken van de marktwaarde betekent de dialoog aangaan met stakeholders en contacten leggen met nieuwe investeerders. Het betekent kijken naar de kansen die ontwikkelingen in de samenleving bieden en de uitdaging aangaan om resultaten van maatschappelijke projecten meetbaar en transparant te maken. Met een goede earned income–strategie versterkt een organisatie haar missie en profileert zij zich als innovatief, effectief en onafhankelijk.

Maatschappelijke organisaties die er in deze tijd in slagen om hun marktwaarde te benutten en het beste van twee werelden weten te verenigen, zullen een voorsprong nemen op andere organisaties die volledig afhankelijk blijven van subsidies. Niet alleen omdat zij financiële risico’s beter weten te spreiden, maar ook omdat zij in staat zijn zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe kansen weten te benutten.

twoboxtopimg
Big Society kan levens echt verbeteren

Big Society kan levens echt verbeteren

twoboxbotimg
lightbluetop

Laatste nieuws

Big Society kan levens echt verbeteren
Lees complete artikel

Phillip Blond in Leeuwarden. How to realise Big Society on a local level
Lees complete artikel

Boos, heel boos
Lees complete artikel

lightbluebot