Home / Thema's / Social Return on Investment (SROI)

Social Return on Investment (SROI)

De SROI-methodiek is in ontwikkeld in de Verenigde Staten met het doel om naast het financieel rendement ook het maatschappelijke rendement van organisaties, projecten of beleid zichtbaar te maken.

Binnen de SROI wordt alle beschikbare kapitaal voor sociaaleconomische activiteit beschouwd als een investering. Vaak is het rendement van deze investeringen niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk. Voor deze maatschappelijke veranderingen worden indicatoren gezocht waaraan een financiële waarde kan worden toegekend. Zo wordt ook het maatschappelijk rendement meetbaar en kan er een ratio worden berekend voor de sociaaleconomische opbrengst van investeringen.

Bij een SROI-analyse gaat het niet alleen om de berekening van een investeringsratio, maar vooral ook om de context van cijfers. Relaties tussen investeringen, stakeholders, input, output en impact worden inzichtelijk gemaakt en er worden verbanden gelegd tussen financieel en maatschappelijk rendement.

SROI kan ingezet worden als prognose-instrument of als evaluatiemiddel, maar vooral ook als middel om de effectiviteit van maatschappelijke investeringen naar verschillende stakeholdersgroepen te communiceren.

Voor overheden is SROI een uitstekend instrument om hun keuze beter te bepalen bij het doen van aanbestedingen of bij het invullen of prioriteren van maatschappelijk beleid. Hoe kan met lagere investeringen toch een maximaal sociaaleconomisch rendement behaald worden? Moeten bepaalde projecten nog langer financieel ondersteund worden of kan met een andere investering een beter resultaat worden bereikt?

Non-profitorganisaties kunnen bij het werven van financiële middelen een SROI-analyse gebruiken om het bestaansrecht van een project of organisatie te onderbouwen. Door SROI als uitgangspunt te nemen ontstaat er een noodzaak om doelstellingen SMART te formuleren, stakeholders te betrekken en groeit het besef dat er gewerkt wordt met investeringsmiddelen die verondersteld worden een zo hoog mogelijk rendement op te brengen.

Voor profit-organisaties is SROI een middel om naast de financiële opbrengsten ook de maatschappelijke opbrengsten van investeringen te meten en te communiceren. Een strategisch MVO-beleid zal in de komende jaren steeds belangrijker worden bij het tegemoet komen aan klantbehoeften en bij het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel. SROI helpt ondernemers vorm te geven aan een winstgevend MVO-beleid.

twoboxtopimg
Big Society kan levens echt verbeteren

Big Society kan levens echt verbeteren

twoboxbotimg
lightbluetop

Laatste nieuws

Big Society kan levens echt verbeteren
Lees complete artikel

Phillip Blond in Leeuwarden. How to realise Big Society on a local level
Lees complete artikel

Boos, heel boos
Lees complete artikel

lightbluebot